Speed cykler må køre op til 45 km i timen med motorhjælp.
Færdselstyrelsen har bestemt at det ikke må kaldes en elcykel. Derfor kalder vi den Speed. Den tekniske EU betegnelse er Speed Pedelec.

Nu er reglerne for speed pedelecs på plads. Reglerne er fra 1. juli 2018
 • Kørsel skal foregå på cykelstien
 • Man skal bruge alm. godkendt cykelhjelm
 • En speed pedelec må kun kunne køre 20 km/t ved egen kraft. Vil man køre hurtigere, skal man selv træde i pedalerne. Ved 45 km/t skal hjælpemotoren slå fra
 • Færdselslovens regler om agtpågivenhed og tilpasning af hastigheden til forholdene gælder
 • Førere af en speed pedelec skal være fyldt 15 år
 • Førere af speed pedelecs under 18 år skal have knallertkørekort eller være omfattet af forsøgsordningen for bilkørekort til 17-årige
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. gælder også for førere af speed pedelecs
 • Føreren af en speed pedelec skal under kørslen medbringe kvittering som dokumentation for, at ansvarsforsikring er tegnet og gældende
 • Ordningen vil blive evalueret på et møde, der afholdes senest den 1. maj 2019 med deltagelse af transportministeren og de transportpolitiske ordførere.
 • 19.Nov 2020 Færdselsstyrelsen har evalueret ordningen og skriver i sin konklusion, at der skal en længere periode og mere salg til, før man kan konkludere noget brugbart. Der bliver lagt op til en ny evaluering i efteråret 2021.
 • Mon ikke vi får endnu en udsættelse til okt. da det er begrænset hvor meget mere viden der bliver samlet inden okt.
 • Se gældende regelsæt herde seneste ændringer 
 • Overblik over forsøgsordningen – færdselsstyrelsen

Viser alle 7 resultater