Elcykel tuning

arnfred Blog

Vi bliver ofte spurgt “hvordan tuner jeg min elcykel”. Det er der god grund til, fordi det er lidt spændende, og der bliver snakket meget om tuning af elcykler.

Alle ved sikkert at det er ulovligt. Men ikke alle får overvejet konsekvenserne.

Her tænker jeg ikke kun på, at garantien på cyklen bortfalder, men mere på det ansvar man kan blive pålagt.

CE mærkning

Der stilles særligt skrappe krav til en elcykel, fordi den er tung, kan køre hurtigt og må benyttes af alle, som en alm cykel – selv af børn.

Derfor er en elcykel forsynet med en CE mærkning, som sikrer at kravene er opfyldt.

Så når du tuner, laver du konstruktive ændringer. Det betyder at CE mærkningen ikke længere er gyldigHvem har ansvaret

Præcis hvor grænsen går for ændringer af cykler, har jeg ikke svaret på.

Men der er ingen tvivl om, at loven kun tillader en elcykel at have motorhjælp op til 25 km/t.

Så tuner du, gør du dig skyldig i både konstruktive ændringer og overskridelse af færdselsloven.

Og worst case i et færdselsuheld med personskade, kan betyde uoverskuelige konsekvenser. ikke kun for den der kører på cyklen, men også for den som har tunet cyklen.

Så selv om du har solgt din tunede cykel, kan du fortsat blive draget til ansvar. Det er jo dig der har lavet konstruktive ændringer.

Og et værksted der har monteret et tun, pådrager sig samme ansvar.